O BLOGU

O architekturze, koncepcjach, przemyśleniach.

Na co dzień prowadzimy pracownie architektoniczną IDCODE, czym ma być ARCHILAB, luźną formą zajmująca się konceptem architektonicznym, stanowiącym zbiór pomysłów, myśli itp. rzeczy będących pożywką dla tego co robimy w ramach pracowni IDCODE. Nie jednokrotnie te luźne koncepty architektoniczne przeradzamy w konkretne projekty architektoniczne.

W ramach Archilab, prowadzimy w tej chwili dwa projekty:

Typologiczne

  poszukujemy nowych (własnych) systemów typologii zabudowy jednorodzinny,

inspirujące rzeczy ( inspiring things) 

luźny projekt artystyczny, próbujący znaleźć nieoczekiwanie inspiracje architektoniczne w otaczających nas rzeczach.